Programarea personalului de bord ,la programul de lucru

Click aici, pentru a vedea raspunsul

Omogenizarea relatiilor de munca

Pentru a vedea raspunsul dat de catre C.T.P. click aici

Raspunsul primit de la C.T.P. cu privire la modul in care se intocmeste programul de lucru al vatmanilor

Raspuns program de lucru

Raspunsul dat de catre C.T.P. d-lui Costut, la asistarea d-lui Hritcu

Pentru raspuns intrati aici

Raspunsul dat de catre I.T.M. Arad , Sindicatului TRAM-AR

Raspuns ITM

Adresă program

ADRESĂ

         Solicităm respectuos lămuriri cu privire la dispoziţia primită (probabil verbal), de şefa de formaţie Vatmani Depou UTA, prin care i se cere să-l treaca pe vatmanul Costuţ Marinel la program în schimbul 1 de lucru. Acesta a cerut să lucreze în schimbul doi acum doi ani de zile, motivat de efectuarea studiilor şi pentru ca să fie mai aproape de copil. Până să facă această solicitare, salariatul a lucrat în principal în schimbul 1 sau pe schimburi. La întoarcerea din concediul de odihnă, în data de 08.09.2011, şefa de formaţie i-a comunicat că, a primit dispoziţie să-l treacă în schimbul 1 (nemaiţinându-se cont de solicitarea acestuia şi neluând în calcul posibilitatea ca alţi vatmani să lucreze în schimbul 1, din întreg colectivul de vatmani ce lucrează în schimbul 2). Acest caz  este o excepţie  ce se poate constitui ca o preocupare faţă de d-l Costuţ, probabil din cauza activităţii sindicale căreia se dedică, făcându-se simţită prin următoarele acţiuni: 

– procesele avute cu unitatea;

– blogul Sindicatului Tram-Ar;     

– reprezentarea membrilor la cercetările disciplinare;

– informări, adrese, postări la avizier.

     Această măsură nedreaptă şi neobiectivă pare a fi menită să-l dea exemplu pe d-l Costuţ celorlalţi colegi, atât pentru a-i intimida în a-şi reprezenta drepturile şi interesele, cât şi pentru a slăbi acestora încrederea în dumnealui, să nu mai subscrie la Sindicatul Tram-Ar – organizaţia pe care o reprezintă.

    Potrivit art. 8 alin. 1 din Codul muncii “relaţiile de muncă se bazează  pe principiul consensualităţii şi a bunei credinţe.”

    De asemenea, în conformitate cu art. 8 alin. 2 “pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.”                                                                                                                                   

   Angajaţii întâmpină în viaţa privată tot felul de probleme şi este în sarcina angajatorului să creeze acestora facilităţi după posibilităţi. Întocmirea programului de lucru este destul de flexibilă în acest sector de activitate constituind avantajul de care se bucură vatmanii, şi care compensează într-o oarecare măsură programul orar inegal şi dificil datorită specificului activităţii. Aceasta facilitate s-a creat tot timpul în ultimii 15 ani şi nu a necesitat eforturi deosebite în întocmirea programului. Nu vedem de ce s-ar schimba aceasta regulă. Poate doar din dorinţa de a se crea dificultăţi, astfel de posibile intenţii întăresc realitatea unor exprimări auzite tot mai des prin curtea companiei. Dăm doar un citat: “această firmă pentru unii este mumă iar pentru alţii ciumă.” 

      Judecăţile ce se fac pentru abateri disciplinare par a fi fondate pe alte norme nu pe cele stabilite în contracte sau regulamente, acestea fiind doar un paravan sub care se lucrează. E posibil să fie consecinţa numirilor în funcţii, acest personal nu-şi asumă răspunderea în a lua decizii, dar poate raspunde pentru hotărârile luate de alţii, atâta vreme cât dispoziţiile date sau primite au caracter oral şi nu scris. Pentru a elimina aceste situaţii, (“supoziţii”) vă solicităm ca pe viitor dispoziţiile date să fie scrise, exceptând cele care se găsesc în sarcinile de serviciu sub rezerva legii.   

    In sprijinul acestei solicitări, oferim un exemplu de decizie scrisă ce a fost dispusă abuziv, asupra căreia s-a revenit în timp util fără a mai produce efecte juridice. În cauză este modificarea unilaterală a Actului adiţional  la Contractul individual de muncă al d-l Hriţcu Constantin, prin care s-a urmărit trecerea acestuia ca titular pe un alt vagon  de tramvai şi implicit diminuarea salariului, fără a se ţine cont de prevederile legii.    

     Nu credem că este cazul să intrăm sub incidenţa retardului, doar de dragul de a ne face rău. Pretindem că suntem contemporani într-o epocă modernă  evolutivă. Să nu lăsăm comunicarea să apună. Aşadar, să spunem nu subscrierii fie şi prin ignoranţa la interese personale într-o lume  predestinată a fi a tuturor.

    Vă solicităm să analizaţi cele prezenate în această adresă şi să ne comunicaţi concluziile cât şi măsurile dispuse.    

          Arad                                                          Sindicatul TRAM-AR

     19.09.2011                                                            Preşedinte          

                                                                               Marinel  Costuţ

Adresa relatii de munca

        Solicitam respectuos lamuriri cu privire la modul in care se intocmeste programul de lucru al vatmanilor, cat si asupra principiilor ce guverneaza raporturile de munca in activitatea Companiei de Transport Public Arad.
Potrivit art.5 alin.1 din Codul muncii, in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. Dorim sa intelegem pe ce motive v-ati intemeiat hotararea de a programa un alt vatman pe vagonul 304-314 in conditiile in care titularul de drept al vagonului este se afla la program dar cu alt vagon. Titularul vagonului 304-314 vorbind in prealabil cu seful de formatie, d-l Oproiu, si-a manifestat dorinta sa de a lucra pe tura ce este programat vagonul 304-314 in circulatie (stiind ca titularii ce lucreaza de regula pe aceasta tura, sunt in concediu si in plus vagonul 303-313 este defect, pe aceasta tura fiind nevoie de vagon de capacitate). De asemenea, acesta a aratat si facilitatile de care s-ar bucura indirect. In timpul acestei discutii d-l Oproiu i-a raspuns d-lui Hritcu ca “avem oameni pentru turele de Ghioroc “.
       O alta nelamurire o reprezinta regula ce functioneaza in cazul rezervelor la program , in aceasta privinta au existat dispozitii cel putin la nivel verbal ca , rezerva ce inlocuieste titularul in traseu ramane pe tura pana la terminarea programului de lucru al titularului. Cum nu s-a respectat aceasta regula, d-l Hritcu a cerut lamuriri d-lui Baciu in sedinta de protectia muncii. Din cauza ca raspunsurile d-lui Baciu au fost contraargumentate acesta a incheiat spunand „probabil platiti polite”

     V a  solicitam  sa analizati cele prezentate in aceasta adresa si sa ne comunicati concluziile cat si masurile dispuse.

Arad   16.09.2011                                                    Sindicatul TRAM-AR                                                                                                               Presedinte                                                                                                                   Marinel Costut


	

ADRESĂ

          Vă comunicăm că la întâlnirea Comitetului Executiv al Sindicatului Tram-Ar din data de 28.04.2011 s-a hotărât purtarea unor discuţii cu şefii de servicii având ca scop omogenizarea relaţiilor de muncă, indentificarea carenţelor funcţionale din fiecare serviciu, dar mai ales remedierea lor.
        Din acest motiv vă solicităm să aprobaţi acest dialog cu şefii de servicii ce ne propunem a avea loc după data de 15.09.2011, urmând a-l informa pe fiecare şef în parte.
         Chestionările, sugestiile ce vor precede acest demers, au un sens secundar faţă de consideraţia ce o purtăm superiorilor pentru prerogativa cu care sunt învestiţi, pentru funcţia ocupată.
Învederăm că ne oferim întreg concursul, toată competenţa pentru a identifica consensul ce poate face ca lucrurile să funcţioneze favorabil interesului general.
        În situaţia unui rezultat nefavorabil datorat neimplicării şefilor de servicii în rezolvarea problemelor existente, ne declinăm consideraţia urmând a-i nesocoti. Iar rezolvarea problemelor ce pot apărea în procesul muncii îşi vor găsi rezolvare prin implicarea managerului general.

Aceste demersuri sunt menite pentru a aduce o creştere a calităţii serviciilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, cât şi şi motivare profesională.

Serviciile vizate sunt:

         Atelier Secţie Circulaţie Tramvaie – Petrişor Hornea;

         Depou UTA – Ioan Chifa;

         Depou Micalaca – Gheorghe Toader;

         Programare – Doru Neacşiu;

         Exploatare – Romeo Baciu.

 

Concluziile le vom înainta conducerii.


Arad, 02.09.2011                    Sindicatul TRAM-AR

                                                      Presedinte  

                                                   Marinel Costuţ