Adresa evaluare profesionala


Raspuns adresa programare phsiho

Programarea personalului de bord ,la programul de lucru

Click aici, pentru a vedea raspunsul

Omogenizarea relatiilor de munca

Pentru a vedea raspunsul dat de catre C.T.P. click aici

Raspunsul primit de la C.T.P. cu privire la modul in care se intocmeste programul de lucru al vatmanilor

Raspuns program de lucru

Raspunsul dat de catre C.T.P. d-lui Costut, la asistarea d-lui Hritcu

Pentru raspuns intrati aici

Raspunsul dat de catre I.T.M. Arad , Sindicatului TRAM-AR

Raspuns ITM

Adresă program

ADRESĂ

         Solicităm respectuos lămuriri cu privire la dispoziţia primită (probabil verbal), de şefa de formaţie Vatmani Depou UTA, prin care i se cere să-l treaca pe vatmanul Costuţ Marinel la program în schimbul 1 de lucru. Acesta a cerut să lucreze în schimbul doi acum doi ani de zile, motivat de efectuarea studiilor şi pentru ca să fie mai aproape de copil. Până să facă această solicitare, salariatul a lucrat în principal în schimbul 1 sau pe schimburi. La întoarcerea din concediul de odihnă, în data de 08.09.2011, şefa de formaţie i-a comunicat că, a primit dispoziţie să-l treacă în schimbul 1 (nemaiţinându-se cont de solicitarea acestuia şi neluând în calcul posibilitatea ca alţi vatmani să lucreze în schimbul 1, din întreg colectivul de vatmani ce lucrează în schimbul 2). Acest caz  este o excepţie  ce se poate constitui ca o preocupare faţă de d-l Costuţ, probabil din cauza activităţii sindicale căreia se dedică, făcându-se simţită prin următoarele acţiuni: 

– procesele avute cu unitatea;

– blogul Sindicatului Tram-Ar;     

– reprezentarea membrilor la cercetările disciplinare;

– informări, adrese, postări la avizier.

     Această măsură nedreaptă şi neobiectivă pare a fi menită să-l dea exemplu pe d-l Costuţ celorlalţi colegi, atât pentru a-i intimida în a-şi reprezenta drepturile şi interesele, cât şi pentru a slăbi acestora încrederea în dumnealui, să nu mai subscrie la Sindicatul Tram-Ar – organizaţia pe care o reprezintă.

    Potrivit art. 8 alin. 1 din Codul muncii “relaţiile de muncă se bazează  pe principiul consensualităţii şi a bunei credinţe.”

    De asemenea, în conformitate cu art. 8 alin. 2 “pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.”                                                                                                                                   

   Angajaţii întâmpină în viaţa privată tot felul de probleme şi este în sarcina angajatorului să creeze acestora facilităţi după posibilităţi. Întocmirea programului de lucru este destul de flexibilă în acest sector de activitate constituind avantajul de care se bucură vatmanii, şi care compensează într-o oarecare măsură programul orar inegal şi dificil datorită specificului activităţii. Aceasta facilitate s-a creat tot timpul în ultimii 15 ani şi nu a necesitat eforturi deosebite în întocmirea programului. Nu vedem de ce s-ar schimba aceasta regulă. Poate doar din dorinţa de a se crea dificultăţi, astfel de posibile intenţii întăresc realitatea unor exprimări auzite tot mai des prin curtea companiei. Dăm doar un citat: “această firmă pentru unii este mumă iar pentru alţii ciumă.” 

      Judecăţile ce se fac pentru abateri disciplinare par a fi fondate pe alte norme nu pe cele stabilite în contracte sau regulamente, acestea fiind doar un paravan sub care se lucrează. E posibil să fie consecinţa numirilor în funcţii, acest personal nu-şi asumă răspunderea în a lua decizii, dar poate raspunde pentru hotărârile luate de alţii, atâta vreme cât dispoziţiile date sau primite au caracter oral şi nu scris. Pentru a elimina aceste situaţii, (“supoziţii”) vă solicităm ca pe viitor dispoziţiile date să fie scrise, exceptând cele care se găsesc în sarcinile de serviciu sub rezerva legii.   

    In sprijinul acestei solicitări, oferim un exemplu de decizie scrisă ce a fost dispusă abuziv, asupra căreia s-a revenit în timp util fără a mai produce efecte juridice. În cauză este modificarea unilaterală a Actului adiţional  la Contractul individual de muncă al d-l Hriţcu Constantin, prin care s-a urmărit trecerea acestuia ca titular pe un alt vagon  de tramvai şi implicit diminuarea salariului, fără a se ţine cont de prevederile legii.    

     Nu credem că este cazul să intrăm sub incidenţa retardului, doar de dragul de a ne face rău. Pretindem că suntem contemporani într-o epocă modernă  evolutivă. Să nu lăsăm comunicarea să apună. Aşadar, să spunem nu subscrierii fie şi prin ignoranţa la interese personale într-o lume  predestinată a fi a tuturor.

    Vă solicităm să analizaţi cele prezenate în această adresă şi să ne comunicaţi concluziile cât şi măsurile dispuse.    

          Arad                                                          Sindicatul TRAM-AR

     19.09.2011                                                            Preşedinte          

                                                                               Marinel  Costuţ

Adresa relatii de munca

        Solicitam respectuos lamuriri cu privire la modul in care se intocmeste programul de lucru al vatmanilor, cat si asupra principiilor ce guverneaza raporturile de munca in activitatea Companiei de Transport Public Arad.
Potrivit art.5 alin.1 din Codul muncii, in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. Dorim sa intelegem pe ce motive v-ati intemeiat hotararea de a programa un alt vatman pe vagonul 304-314 in conditiile in care titularul de drept al vagonului este se afla la program dar cu alt vagon. Titularul vagonului 304-314 vorbind in prealabil cu seful de formatie, d-l Oproiu, si-a manifestat dorinta sa de a lucra pe tura ce este programat vagonul 304-314 in circulatie (stiind ca titularii ce lucreaza de regula pe aceasta tura, sunt in concediu si in plus vagonul 303-313 este defect, pe aceasta tura fiind nevoie de vagon de capacitate). De asemenea, acesta a aratat si facilitatile de care s-ar bucura indirect. In timpul acestei discutii d-l Oproiu i-a raspuns d-lui Hritcu ca “avem oameni pentru turele de Ghioroc “.
       O alta nelamurire o reprezinta regula ce functioneaza in cazul rezervelor la program , in aceasta privinta au existat dispozitii cel putin la nivel verbal ca , rezerva ce inlocuieste titularul in traseu ramane pe tura pana la terminarea programului de lucru al titularului. Cum nu s-a respectat aceasta regula, d-l Hritcu a cerut lamuriri d-lui Baciu in sedinta de protectia muncii. Din cauza ca raspunsurile d-lui Baciu au fost contraargumentate acesta a incheiat spunand „probabil platiti polite”

     V a  solicitam  sa analizati cele prezentate in aceasta adresa si sa ne comunicati concluziile cat si masurile dispuse.

Arad   16.09.2011                                                    Sindicatul TRAM-AR                                                                                                               Presedinte                                                                                                                   Marinel Costut


	

ADRESĂ

          Vă comunicăm că la întâlnirea Comitetului Executiv al Sindicatului Tram-Ar din data de 28.04.2011 s-a hotărât purtarea unor discuţii cu şefii de servicii având ca scop omogenizarea relaţiilor de muncă, indentificarea carenţelor funcţionale din fiecare serviciu, dar mai ales remedierea lor.
        Din acest motiv vă solicităm să aprobaţi acest dialog cu şefii de servicii ce ne propunem a avea loc după data de 15.09.2011, urmând a-l informa pe fiecare şef în parte.
         Chestionările, sugestiile ce vor precede acest demers, au un sens secundar faţă de consideraţia ce o purtăm superiorilor pentru prerogativa cu care sunt învestiţi, pentru funcţia ocupată.
Învederăm că ne oferim întreg concursul, toată competenţa pentru a identifica consensul ce poate face ca lucrurile să funcţioneze favorabil interesului general.
        În situaţia unui rezultat nefavorabil datorat neimplicării şefilor de servicii în rezolvarea problemelor existente, ne declinăm consideraţia urmând a-i nesocoti. Iar rezolvarea problemelor ce pot apărea în procesul muncii îşi vor găsi rezolvare prin implicarea managerului general.

Aceste demersuri sunt menite pentru a aduce o creştere a calităţii serviciilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, cât şi şi motivare profesională.

Serviciile vizate sunt:

         Atelier Secţie Circulaţie Tramvaie – Petrişor Hornea;

         Depou UTA – Ioan Chifa;

         Depou Micalaca – Gheorghe Toader;

         Programare – Doru Neacşiu;

         Exploatare – Romeo Baciu.

 

Concluziile le vom înainta conducerii.


Arad, 02.09.2011                    Sindicatul TRAM-AR

                                                      Presedinte  

                                                   Marinel Costuţ           

Tramvaiul IMPERIO, pentru prima dată, pe şinele din oraşul ARAD

Aradenii au putut vedea joi 25 august 2011 în premieră pe şinele din oraş cel mai nou tramvai IMPERIO, produs la Arad de Astra Vagoane Călători.

Această prezentare necesită JavaScript.

Mai mult

Către I.T.M. ARAD

SESIZARE

Vă informăm că la nivelul SC CTP Arad SA s-a produs o discriminare şi o inechitate faţă de salariaţii companiei.
Astfel, în conformitate cu art. 79 din Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi din transportul public local pe anii 2009 – 2011, Ziua Transportatorului public local este zi nelucrătoare. Părţile acestui contract sunt Federaţia Sindicală Transloc şi Uniunea Română a Transportatorilor Publici (URTP), aplicându-se la nivelul unităţilor din transportul public local, afiliate la URTP, precum şi în unităţile în care Federaţia Sindicală TRANSLOC şi URTP au membri. SC CTP Arad SA face parte din URTP.
În Anexa 3, art. 6 din Contractul Colectiv de muncă de la nivelul SC CTP Arad SA este prevăzut că “pentru munca efectuată în Ziua Transportatorului public local (a doua vineri a lunii iunie) şi Ziua de 8 martie (pentru femei) se va acorda un spor de 100% la salariul realizat în ziua respectivă.”
La nivelul SC CTP Arad SA există trei forme de salarizare:
– personalul TESA – în regie;
– Compartimentele auxiliare – în acord;
– personalul operator – tarifar orar.

Având în vedere prevederile contractuale de mai sus, unitatea le-a aplicat după cum urmează:

         personalul TESA şi Compartimentele auxiliare au beneficiat de zi liberă plătită primind inclusiv tichete de masă;

         personalul operator nu a beneficiat de zi liberă plătită; în privinţa acestora se disting două categorii:

a)     salariaţi care au fost liberi de Ziua Transportatorului datorită programului de lucru. Spre deosebire de personalul TESA şi Compartimentele auxiliare, aceşţia nu s-au bucurat de nicio prevedere contractuală privind Ziua Transportatorului;

b)    salariaţi care au fost de serviciu de Ziua Transportatorului datorită programului de lucru. Aceştia au fost plătiţi cu spor de 100%.

 Din cauza acestei diferenţe de tratament, personalul operator (liber sau de serviciu) şi-a îndeplinit norma întreagă de 168 de ore pe luna iunie, în timp ce personalul TESA şi personalul din Compartimentele auxiliare au efectuat doar 160 de ore în aceeaşi lună.

Mai mult, personalul TESA şi Compartimentele auxiliare au primit tichete de masă aferente zilei libere, ceea ce contravine art. 5 alin. 2 din Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă care dispune că “angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

 Ne-am adresat unităţii referitor la această problemă însă răspunsul nu ne-a mulţumit în sensul că nu sunt dispuşi să îndrepte discriminarea produsă.

Având în vedere aspectele evidenţiate mai sus, vă solicităm respectuos să efectuaţi un control la SC CTP Arad SA care să aibă ca scop constatarea, sancţionarea şi îndreptarea tuturor neregulilor semnalate şi găsite.

 Ne întemeiem prezenta solicitare pe dispoziţiile art. 5 lit. a), şi art. 6 alin. 1 lit. a) din Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

     Arad, 23.08.2011                          Sindicatul TRAM-AR

                                                                                  Preşedinte

                                                                               Marinel Costuţ                                      

Raspuns dr. Butusina

Răspuns dat de către CTP ,adreselor nr.33 şi 36 formulate de TRAM-AR

 INTRĂ AICI. Răspuns dat de către  CTP  

ADRESĂ

Vă facem propunerea ca, în cazul în care angajaţilor din cadrul personalului de bord (vatmani, şoferi) li se suspendă dreptul de a conduce autovehicule conform Codului rutier (de la 30 la 90 de zile), aceştia să-şi poată desfăşura activitatea în continuare, însă doar la manevră în incinta unităţii.
Manevra efectuată în interiorul societăţii de către un vatman care are suspendat dreptul de a conduce este legală, în lumina art. 1 alin. 1 şi art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea, ca alternativă la ceea ce am precizat mai sus, având în vedere că vatmanii sunt condiţionaţi la o calificare suplimentară de mecanic sau electrician, în perioada suspendării dreptului de a conduce autovehicule aceştia să fie repartizaţi pentru a presta munca a cărei calificare o deţine.

Această propunere pe care o avansăm va trebui luată în considerare şi la negocierea contractului colectiv de muncă de la nivelul unităţii.

     Arad, 01.08.2011                                                Sindicatul TRAM-AR

                                                                           Presedinte  Marinel Costut  

INDEMN

 

 Sindicatul TRAM-AR, saluta fiecare ocazie in care te informezi, te manifesti si te apreciezi, cultivand: interesul, respectul,responsabilitatea ta si a celorlalti fata de tine. Faptul ca te informezi ridica standardul si calitatea ta.
       Ne-am constituit in forma organizata pentru a veni in sprijinul nostru, pentru a ne reprezenta drepturile si interesele, cu decenta , cu integritate. Suntem o poarta deschisa in calea ta, prin noi,  PROPUNEREA  TA  POATE  INSEMNA   HOTARAREA   MAJORITATII.  Daca nu crezi, convingete! TRAM-AR este alaturi de TINE!!!

Articol Imperio

TRAM-AR  aduce la indemana vizitatorilor acestui blog,imagini cu  primul tramvai romanesc Imperio , fabricat la ARAD .

sursa ZF.ro 

COMUNICAT

Sindicatul TRAM-AR, in calitate de administrator al acestui blog, prin prezentul comunicat, facem apel la vizitatorii site-ului, simpatizanti sau critici sa posteze doar comentarii ce contin un format pertinent excluzand, vulgaritati si sau  injuriile , precizand cu aceasta ocazie ca, scopul acestui portal este de a aduce la transparenta activitatea organizatiei sindicale si profesionalismul cu care este prestat serviciul de transport de catre CTP publicului calator. Sperand ca vizitatorii blogului sa-si aduca aportul la calitatea serviciului prestat prin critici sau aprecieri aduse atunci cand se cuvine. Dupa cum se poate observa din unele comentarii,sunt aduse referiri ce descalifica modul de lucru a-l celor care detin functii de conducere in CTP. Cu riscul de-a aduce atingere unor interese, amintim aici ca: pentu aceasta organizatie primeaza interesul general, avand ca prioritate calatorul platitor si beneficiar al serviciului de transport si evident organizarea activitatii de la nivelul operatorului de transport, fara de care nu poate exista o coeziune in campul muncii.
 Pentru a avea rezultate satisfacatoare, organizatia isi propune sa centralizeze comentariile care sunt legate de inertia evenimentelor si indica lipsa de responsabilitate la orice nivel. Pachetul de date urmand a fi dus in atentia Consiliului Local Municipal a Presei locale si dupa caz Presei centrale. Din ce se poate observa infrastructura sa inbunatatit considerabil, urmeaza sa intre in patrimoniul CLM tramvaie noi, iar pentru a spori confortul si siguranta mai e nevoie de responsabilitate in activitate, si de managment competitiv. In privinta managmentului potrivit postarii din 07.03.2011 intitulata ATITUDINE – TRAM-AR militeaza ca posturile manageriale din societatile aflate in subordinea Consiliilor Locale sa fie ocupate prin concurs dupa competente, nu atribuite politic cum se intampla in prezent. Trebuie sa admitem cu totii ca, atunci cand apar sincope manageriale in cazul clientelismului numit pe functii, cei care au dispus aceste numiri au tot interesul sa le acopere, motive pentru care se ajunge la contraperformanta. Societatile din subordinea Consiliilor Locale sunt de interes public, subventionate din bani publici, de aceea avem nevoia si dreptul sa stim CUM si CE se intamla din punct de vedere a hotararilor luate in privinta acestor societati. Va invitam sa contribuiti cu totii pentru transparenta. Este important CE cuprinde comentariul tau ,CUM trezeste interesul altora. Fii reporterul din umbra, apreciat, stimat cu responsabilitatea  asumata.

Adresa către Cabinetul de Psihologie al SC CTP SA Arad

Către

Cabinetul de Psihologie al SC CTP SA Arad

psiholog Olimpia Diaconescu


 
Vă solicităm poziţia Dvs. oficială cu privire la condiţiile de muncă de la postul de conducere a personalului de bord (vatmani şi şoferi).
Vă comunicăm poziţia noastră vizavi de uniformele de serviciu pe care vatmanii sunt obligaţi să le poarte. Astfel conducerea unităţii obligă personalul de bord să poarte uniforma, în condiţiile în care:

         lipsesc vestiarele de schimb;

         există o singură ţinută/anagajat;

         nu există ţinută de primăvară-vară;

         uniforma nu e completă – lipsesc pantofii;

         calitatea materialelor e îndoielnică  – provoacă o multitudine de afecţiuni dermatologice;

         în cockpit (habitaclu), vara, e o temperatură cu cel puţin 10 grade Celsius mai mare decât cea din exterior, rezultând o temperatură interioară de aproximativ 50 grade Celsius. Mai mult, programul de muncă poate ajunge şi la 11 ore pe zi;

         uniforma primită e inflamabilă constituind un pericol pentru vatmani deoarece se află în preajma unor componente electrice învechite care pot ceda.

 

Vă rugăm să informaţi atât angajatorul cât şi sindicatul nostru cu privire la afecţiunile psihice care pot rezulta din combinaţia obligativităţii portului uniformei cu nerespectarea condiţiilor pentru portul acesteia.


Sindicatul TRAM-AR                                                                   Presedinte 

ARAD 13.07.2011                                                                      Marinel Costut

Adresa către Cabinet Medical dr. ELENA BUTUŞINĂ

  Având în vedere contractul individual încheiat între Dvs. şi SC CTP SA Arad privind medicina muncii, vă solicităm poziţia Dvs. oficială cu privire la condiţiile de muncă de la postul de conducere a personalului de bord (vatmani şi şoferi).
Vă comunicăm poziţia noastră vizavi de uniformele de serviciu pe care vatmanii sunt obligaţi să le poarte. Astfel conducerea unităţii obligă personalul de bord să poarte uniforma, Mai mult

Previous Older Entries Next Newer Entries